PM og Resultater

Resultater

Alle resultater er tilgjengelige i NKK Dogweb så snart prøven/utstilling er anerkjent.

Resultater Drevprøver:

Bev. drevprøver 2023
Protokoller. Premieliste.


Ordinær prøve september 2023
Protokoller Premieliste


Ordinær prøve November 2022
Protokoller   Premieliste
Bev prøve 2022
Protokoller    Premieliste
Ordinær prøve Januar 2022
Protokoller    Premieliste

Resultater utstilling:

 Utstillingsresultater er 
tilgjengelig hos NKK: