Styret

Styret & komiteer:

Klubben kan kontaktes pr e-post: follo-ostfold@dachshundklubb.n


Klubbens kontonummer er 0530 46 66392. Husk å merke alle betlinger med hva den gjelder, og hvilken hund (reg.nr) betalingen gjelder.

Bank: DNB BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX IBAN: NO540530466392

A/C for internatioanl payments: NO49 7001 XXXX XXX.

Vi har Vipps # 113872


Styret:

Leder: Ole Andreas Haugland. Tlf 91 15 79 41
Nestleder: Carola Brusevold

Styremedlem: Ronny Kirkerud 

Styremedlem: Line M. Olsen

Styremedlem: Vebjørn Harstad

Vara:  Alf Villy Nordli

Vara: Raymond Bråten
Kasserer: Anne Beathe Vollaug. Tlf 93 07 00 81
kasserer@follo-ostfold-dhk.com


Valgkomitè:

Medlem: Per Jostein Thon

Medlem: Vidar Nøkleby

Medlem: Anne Igsi

Vara: Kari Taraldrud
E-post til valgkomiteen: valgkomite@follo-ostfold-dhk.com


Revisor:
Angela Barco Baron
Vararevisor: Line M. Hovde


2022:
Informasjon sendt medlemmene på epost medio mars.Lyst til å være med?

Klubben er helt avhengig av frivillig innsats, og du behøver ikke være "ekspert" på noen områder. Vi setter pris på all hjelp, og nødvendig opplæring vil bli gitt.

Utstillingskomite:

Line M. Hovde
Carola Brusevold
Raymond Bråten

Sporkomite:

Line M. Olsen
Carola Brusevold

Drevkomite:
Remy Andrè Bengtsen
Ronny Kirkerud
Raymond Bråten

Hikomite:
Thrond Roxrud
Tor Erik Haram
Ole Andreas Haugland

?